ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้ล้อม ต้นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้น
ต้นส้ม (ต้นกล้า)(ปราจีนบุรี)รหัสTL-S-J0060

มีไม้ล้มลุกอยู่ไม่กี่ชนิด มักมีกลิ่นจากต่อมที่ใบ หรือบางชนิดอาจที่ต่อมที่หนาม ใบมักจะเป็นใบประกอบที่อยู่ตรงข้ามกันและไม่มีหูใบ ดอกไม่มีใบประดับ ขึ้นเดี่ยวๆหรือเป็นช่อกระจุก น้อยชนิดที่จะขึ้นเป็นช่อกระจะ และมักจะอาศัยแมลงช่วยถ่ายเรณูเป็นหลัก ลักษณะเป็นดอกสมมาตรตามรัศมีหรือสมมาตรด้านข้าง และโดยปกติจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ บางครั้งอาจมี 3 กลีบ และเกสรตัวผู้ 8-10 อัน ผลของพืชในวงศ์ Rutaceae มีหลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Berry Drupe Hesperidium Samara Capsule และ Follicle และมีจำนวนเมล็ดแตกต่างกันออกไป


ขนาด : ขนาดความสูง 60-80 ซม.
ปริมาณการใช้งาน : 1
0 - 195 บาทตัวเลือกสินค้า


วิธีการสั่งซื้อสินค้าขนาดอื่นๆ
  1. คลิกเลือก "สินค้าขนาดอื่นๆ" แล้วเพิ่มจำนวนตามต้องการ และเพิ่มลงตะกร้าสินค้า
  2. กรณีมีสินค้าขนาดอื่นๆ มากกว่า 1 รายการ ให้ทำซ้ำเหมือนข้อ 1 จนครบ
  3. แสกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งขนาดที่ต้องการ
  4. เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไข ขนาดและราคาผ่านระบบให้ลูกค้า แล้วแจ้งยืนยันกับลูกค้า เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ
  5. ดูคลิปวิธีการสั่งซื้อสินค้าขนาดอื่นๆ ได้ที่คลังข้อมูลออนไลน์
Add Line ผ่าน QR Code

โทร. 065-695-4651, 065-695-1562
อีเมลล์ : gardenproductonline@gmail.com

การใช้งานภูมิทัศน์

การให้น้ำเป็นสิ่งจำเป็นมากในการปฏิบัติดูแลรักษา เพราะถ้าปล่อยให้ส้มเขียวหวานขาดน้ำจะทำให้ต้นโทรม โรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย ระยะที่ปลูกใหม่ ๆ ควรให้น้ำทุกวัน หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ส้มเริ่มตั้งตัวได้แล้ว การให้น้ำควรให้วันเว้นแต่เมื่อส้มโตแล้วการให้น้ำจะต้องควบคุมให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ผัก ผลไม้สวนครัว พร้อมรับประทาน ไม้มงคล เสริมบารมี
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์