ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
หลิวเลื้อย (นครนายก)รหัสTM-LL-N0380

สวนเจพันธุ์ไม้ 


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
19 บาทตัวเลือกสินค้า


วิธีการสั่งซื้อสินค้าขนาดอื่นๆ
  1. คลิกเลือก "สินค้าขนาดอื่นๆ" แล้วเพิ่มจำนวนตามต้องการ และเพิ่มลงตะกร้าสินค้า
  2. กรณีมีสินค้าขนาดอื่นๆ มากกว่า 1 รายการ ให้ทำซ้ำเหมือนข้อ 1 จนครบ
  3. แสกนคิวอาร์โค๊ดเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งขนาดที่ต้องการ
  4. เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไข ขนาดและราคาผ่านระบบให้ลูกค้า แล้วแจ้งยืนยันกับลูกค้า เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ
  5. ดูคลิปวิธีการสั่งซื้อสินค้าขนาดอื่นๆ ได้ที่คลังข้อมูลออนไลน์
Add Line ผ่าน QR Code

โทร. 065-695-4651, 065-695-1562
อีเมลล์ : gardenproductonline@gmail.com

การใช้งานภูมิทัศน์

-

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม