ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
หนวดปลาหมึกแคระ (นครนายก)รหัสTM-NM-N0376

สวนเจพันธุ์ไม้  โทร 095-779-4227,099-351-1479

* ภาพจาก นานาการ์เด้นท์


ขนาด : ถุง 6 นิ้ว
ปริมาณการใช้งาน : -
15 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

-

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม