ผลิตภัณฑ์จัดสวน > วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานจัดสวน และวัสดุก่อสร้างตกแต่ง
จอบขุด-ขุดดิน เหล็กคาร์บอน S45C 2 ปอนด์ (สมุทรสาคร)

จอบขุด-ถากหญ้า(เหล็กคาร์บอนS45C) 2ปอนด์(1อัน)สีดำ หัวจอบขุดหูกลม หน้าตรงเกษตนกรชาวสวน ชาวไร่ หรือผู้ที่ต้องการที่จะใช้จอมจะใช้ขุดดิน หรือ พรวนดิน ถางหญ้า ให้รวดเร็วขึ้น หัวจอบรุ่นนี้ วัสดุที่ใช้ผลิตจากเหล็กอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ใช้งานนานจนลืม ความกว้างของหน้าจอบ(ด้านขุดดิน): 15ซ.ม ความยาวทั้งอัน(รวมหู): 26ซ.ม หน้าเว้า,หูหลี่ยม มีประโยชน์มากมาย เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจใช้จอบ ต้องมีติดไว้เพราะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์หยิบใช้สอยได้สะดวกครับ หัวจอบขุดหน้าตรง หูกลม ผลิตจากเหล็กอย่างดี แข็งแรง ทนทาน ใช้ขุดดิน พรวนดิน ถางหญ้า


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
637 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ใช้ขุดดิน

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม