ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน

ต้น ไม้คลุมดิน มีเหง้าใต้ดิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่มประมาณ 35 เซนติเมตร ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวลูกศร ปลายแหลมติ่ง โคนเงี่ยงลูกศร ขอบหยักเป็นคลื่น แผ่นใบสีเขียวอ่อน ใบอ่อนเส้นใบและเส้นกลางใบสีขาว ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ คล้ายดอกหน้าวัว ออกดอกยาก


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
72 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

 ปลูกได้กับดินทุกชนิด รดน้ำปานกลาง แสงแดดร่มรำไร

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์