ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
ก้ามปูหลุด(ก้ามปูเศรษฐี) (นครนายก)รหัสTM-GT-N0019

สูง 15 – 20 เซนติเมตร อวบน้ำและทอดเลื้อยตามผิวดิน ยอดชูตั้ง สีเขียวเข้มหรือสีเขียวปนม่วงแดง มีแถบสีเทาเงิน 2 – 3 แถบพาดตามความยาวใบ ใต้ใบสีม่วงแดง ดอกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด สีชมพูอมม่วงมี 3 กลีบ ผลยาวรี ผลแก่แตก มี 1 – 2 เมล็ด


ขนาด : ขนาดความสูง 0.15-0.20ม. ทรงพุ่ม 0.15ม.
ปริมาณการใช้งาน : -
15 - 72 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ปลูกดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี น้ำปานกลาง แสงแดดเต็มวันถึงครึ่งวันเช้า ขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่ง

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์