ผลิตภัณฑ์จัดสวน > กระถางปลูกต้นไม้
กระถางปูนเปลือยกลมฟักทองเล็ก(นครนายก) รหัสGT-KP-N0015

กระถางปูนเปลือยกลมฟักทองเล็ก (ไม่เคลือบ)


ขนาด : กระถาง 7.5 นิ้ว
ปริมาณการใช้งาน : -
155 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

กระถางปลูกต้นไม้ใช้ในการตกแต่งสวน

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ผัก ผลไม้สวนครัว พร้อมรับประทาน อุปกรณ์ตกแต่งสวนปรับฮวงจุ้ย