ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
กนกนารี กนกนกยูง (นครนายก)รหัสTM-GY-N0003

ลำต้นทอดเลื้อยยาว หรือปีนป่ายได้หลายเมตร ออกรากเมื่อลำต้นสัมผัสกับผิวดินที่ชุ่มชื้น  ใบแผ่กว้าง ใบอ่อนสีฟ้าสวยงามมาก ใบแก่สีเขียว หากได้รับแสงแดดมากจะเป็นสีน้ำตาลอมแดง ใบเกล็ดตามลำต้นอยู่ห่างๆ กัน ขนาดใหญ่กว่าใบจริงเล็กน้อย พบมากทางภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามพื้นดินที่ชุ่มชื้น


ขนาด : กถ.5-6
ปริมาณการใช้งาน : กถ.5-6
48 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

เจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติที่สภาพหลากหลาย พบได้บ่อยในบริเวณที่มีความชุ่มชื้น มีร่มเงา ใกล้ริมน้ำ

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์