ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
กนกนารีฟ้า (นครนายก)รหัสTM-GF-N0004

เป็นเกล็ด เรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก แตกกิ่งแยกสองแฉก ใต้ใบมักมีขนสั้นปกคลุมชุดของกลุ่มอับสปอร์ (strobilus) ออกจากปลายกิ่งและแตกเป็นหน่อเล็กๆ ได้ อับสปอร์มีก้านและแยกเพศ


ขนาด : กถ.8" ขนาดความสูง 0.15-0.20ม. ทรงพุ่ม 0.25-0.30ม. (ขนาดความสูง ทรงพุ่ม อาจมีต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนดเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีในตลาดขณะนั้น)
ปริมาณการใช้งาน : กถ.8" ใช้ 16ต้น/ตร.ม.
72 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

เจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติที่สภาพหลากหลาย พบได้บ่อยในบริเวณที่มีความชุ่มชื้น มีร่มเงา ใกล้ริมน้ำ

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์