ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
กวักเงิน (นครนายก)รหัสTM-GNG-N0016

อายุหลายปี สูงประมาณ 27 เซนติเมตร ใบเดี่ยว แผ่นใบเป็นมันสีเขียวปนเทา มีแต้มสีเขียวเข้มเล็กน้อย ดอกสีขาว มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆ ไป


ขนาด : ขนาดความสูง 0.15-0.20ม. ทรงพุ่ม 0.15ม.
ปริมาณการใช้งาน : -
50 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำลำต้น แยกหน่อ

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์