ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
ใบสามกษัตริย์ (นครนายก)รหัสTM-BS-N0356

สูง 0.5-2 เมตร ลำต้นสีน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบเรียบหรือเป็นคลื่น สีเขียวมีแต้มด่างหลายสี ทั้งสีขาวนวล เหลือง และขาว ดอกออกเป็นช่อกระจะ เกิดที่ปลายยอด ช่อตั้ง ดอกจำนวนมาก ดอกสีม่วงแดง กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
5 - 72 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

สามารถดินทุกชนิดต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
ไม้มงคล เสริมบารมี