ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
โกสนจิตรดา (นครนายก)รหัสTM-KD-N0345

สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว ใบอ่อนสีเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกสีขาว ผลค่อนข้างกลมขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร


ขนาด : -
ปริมาณการใช้งาน : -
3 - 29 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

-

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์