ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
แก้วแคระ (นครนายก)รหัสTM-KK-N0478

เปลือกแตกเป็นร่องตามยาวและมักบิดเวียน ใบประกอบแบบขนนก แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันดอกออกเป็นข่อดอกสั้น ๆ ดอกสีขาว ขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบมนหรือเรียวแหลม ผลเป็นรูปรี เมื่อแก่เปลือกมีสีแดงอมส้ม


ขนาด : ขนาดความสูง 0.15ม. ทรงพุ่ม 0.20ม.
ปริมาณการใช้งาน : -
191 - 287 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

ปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดี ความชื้นปานกลาง แสงแดดตลอดวัน ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง ปักชำ

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์