ผลิตภัณฑ์จัดสวน > ต้นไม้พุ่มสูง ต้นไม้พุ่มเตี้ย ไม้คลุมดิน
โกสนใบส้ม (นครนายก)รหัสTM-GS-N0349

ไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 เมตร ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น ใบเดี่ยว ปลายค่อนข้างแหลม ใบอ่อนสีเขียวอ่อนถึงเหลืองมีรอยด่างสีเขียว


ขนาด : ขนาดความสูง 0.15-0.20ม. ทรงพุ่ม 0.15ม.
ปริมาณการใช้งาน : -
4 - 29 บาทตัวเลือกสินค้า


การใช้งานภูมิทัศน์

 ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัดหรือแสงแดดรำไร การขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ ตอนกิ่ง

ปริมาณที่ผลิตมาจำหน่ายในตลาด
  •   มีมาก หาได้ง่าย
  •   มีปานกลาง พอหาได้ในตลาดต้นไม้ทั่วไป
  •   มีน้อย บางครั้งขาดตลาด
  •   มีน้อยและไม่ผลิตมาปริมาณมากเพื่อจัดสวน ส่วนใหญ่ขายเป็นไม้กระถางหรือไม้ฟอร์ม
ลิงค์คลังข้อมูลออนไลน์